V časoch dávno minulých stál na námestí dom č. 11, odkiaľ remeselníci preslávili Banskú Bystricu široko ďaleko, tu býval Radvanský jarmok, o ktorom išli chýry až na uhorský dvor. Dom č. 11 skrýva v sebe príbehy, ešte nikdy neslýchané. Prvým majiteľom bol Serafín Perger, mladý a ambiciózny junák. Patril k najlepším majstrom baníckeho remesla. Jeho usilovnosť, um a vyššie ciele ho doviedli v roku 1516 k richtárskemu postu v Banskej Bystrici. Práve toto miesto plné nevšednej atmosféry, bolo v tom čase plné hojnosti, osláv a radovánok na počesť jeho zvolenia. Za jeden stôl usadil veľkomožných pánov s obyčajnými remeselníkmi. Hodovalo sa, pilo sa, až jeden mladík rečoval: ,,Richtárom bude on, od nás vyvolený, on sa nám zavďačí pivkom čapovaným.“ To ešte nevedeli, že o niekoľko rokov neskôr, bude v dome č. 11 vychýrený hostinec u Richtára…

Pokračovanie príbehu nájdete v našom jedálnom lístku.